فرم درخواست مشاوره بیزینس کوچینگ دندانپزشکان

  • خانه
  • فرم درخواست مشاوره بیزینس کوچینگ دندانپزشکان

اطلاعات متقاضی

لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر بفرمایید، بعد از اتمام درخواست شما،  با توجه به حجم درخواست ها، حداکثر تا 48 ساعت بعد  منشی جهت نوبت دهی با شما تماس خواهند گرفت. مشاوره ها فقط توسط مهندس ابوالحسنی خواهند بود و بصورت تلفنی انجام خواهد شد.

جهت اطلاع ، نزدیکترین زمان مشاوره با توجه حجم مشاوره ها 7 الی 10 روزه بعد از درخواست شما می باشد البته در موارد  غیر اورژانسی .


مشاهده تعرفه ها


مشاهده قرارداد بیزینس کوچینگ


آیتم های زیر را مطالعه و انتخاب کنید :